Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Voorst Vloeren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Voorst Vloeren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Voorst Vloeren verstrekt. Van Voorst Vloeren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Gewenste afmetingen voor offerte

WAAROM VAN VOORST VLOEREN GEGEVENS NODIG HEEFT

Van Voorst Vloeren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Van Voorst Vloeren uw persoonsgegevens gebruiken voor het opstellen van een offerte of in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VAN VOORST VLOEREN GEGEVENS BEWAART

Van Voorst Vloeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Van Voorst Vloeren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een verzoek van u of een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Van Voorst Vloeren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Voorst Vloeren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Van Voorst Vloeren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Voorst Vloeren bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Van Voorst Vloeren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Voorst Vloeren heeft hier geen invloed op. Van Voorst Vloeren heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Voorst Vloeren verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanvoorst-vloeren.nl. Van Voorst Vloeren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Voorst Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Voorst Vloeren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Voorst Vloeren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Voorst Vloeren op via info@vanvoorst-vloeren.nl. www.vanvoorst-vloeren.nl is een website van Van Voorst Vloeren. Van Voorst Vloeren is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Heestereng 12, 3773 AK Barneveld

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77735420

Telefoon: (06) 55 55 72 22

E-mailadres: info@vanvoorst-vloeren.nl